dimarts, 18 d’octubre de 2011

PROVES LLIURES DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Obert el termini d'inscripció al CEPA Alcúdia:
Del 17 al 28 d'octubre, ambdós inclosos.


Data i horari de celebració de la prova
1. Els dies de la realització de la prova són els que s’indiquen a continuació:
a) La prova ordinària s’ha de fer el dia 20 de maig de 2011.
b) La prova extraordinària s’ha de fer el dia 25 de novembre de 2011.
2. Les proves s’han de realitzar en sessions de matí i d’horabaixa:
a) La sessió del matí s’ha d’iniciar a les 9.30 hores i s’ha de finalitzar
a les 14.00 hores, amb la distribució horària següent:
- De 9.30 a 11.30 h: prova de l’àmbit cientificotecnològic
- De 12.00 a 14.00 h: prova de l’àmbit social
b) A la sessió d’horabaixa, que ha de començar a les 17.00 h i ha de
finalitzar a les 19.00 h, s’ha de fer la prova escrita corresponent a l’àmbit de
comunicació. Els aspirants no poden dur diccionaris ni material de suport per fer
la prova.
L’idioma estranger corresponent a aquesta convocatòria és l’anglès.

NORMATIVA:
Convocatòria BOIB Núm 44 de 26-03-2011
Rectificació dades d'inscripció prova maig: BOIB Núm 48 de 02.04.11

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada